Algemene voorwaarden

Dupho

Marcel Lameijer maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemeen fotografenfederatie was) welke u hier eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho en de hier opgenomen aanvullende voorwaarden van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Marcel Lameijer gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Marcel Lameijer geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Marcel Lameijer.


Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen of bruidsfotografie of feesten tijdens bijvoorbeeld oud en nieuw gelden andere tarieven met toeslagen.

Offertes bedrijven
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig.


Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Marcel Lameijer denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is het bruidspaar verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Marcel Lameijer gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Marcel Lameijer bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een hoogwaardig scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Marcel Lameijer typerende wijze van bewerken. Foto’s worden bewerkt geleverd in JPG bestandsindeling. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard op de hoogste mogelijke resolutie in jpg en zo groot mogelijk.

Voor fotografie portret / familiefotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor fotografie bedrijven: Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto’s en gebruik

Voor bruidsfotografie:

Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor prive doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van Marcel Lameijer, kortom met de naamsvermelding, er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt: foto: Marcel Lameijer (www.marcel-lameijer.nl). De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 3000 pixels breed met een bescheiden beeldmerk.

Mee fotograferen door derden tijdens de fotoshoot door anderen dan fotografen die voor Marcel Lameijer werkzaam zijn is niet toegestaan.

Voor bedrijven:

Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

Algemeen:

Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding en verkregen toestemming.

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Marcel Lameijer gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Marcel Lameijer blijft eigenaar van de door hem gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een maand bewaard na het verstrekken van de foto’s en Marcel Lameijer raadt u aan om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Uiteraard doet Marcel Lameijer zijn uiterste best om bestanden langer te bewaren en indien de opdrachtgever onverhoopt bestanden toch kwijt raakt kan deze altijd een verzoek doen om bestanden uit het archief te leveren. De hiervoor gemaakte kosten en uren worden hiervoor in rekening gebracht.

Album

Marcel Lameijer maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. Indien jullie dit prettig vinden kan Marcel zelf een layout maken. De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd. De foto’s voor het album dienen binnen 3 maanden te worden aangeleverd, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Daarna is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. De prijzen zoals op deze website genoemd zijn tot drie maanden na jullie huwelijk geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker en daardoor dus ook bij mij.

Wijze van betalen

Voor bruidsfotografie:

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient uiterlijk 5 werkdagen voor de huwelijksdag te zijn betaald.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald. U doet geen aanbetaling.

Voor bedrijven:

Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen.

Technische problemen.

Marcel Lameijer Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met twee camera’s en diverse objectieven in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Marcel Lameijer schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.

Marcel Lameijer is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor hem typerende, ongedwongen, journalistieke wijze.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Marcel Lameijer stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Marcel Lameijer beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Aanvullende informatie voor fotografie

De reiskosten zijn inclusief tot 50 km

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor voor de fotograaf voldoende ruimte worden geboden om te pauzeren en, indien noodzakelijk, een maaltijd te nuttigen.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de opdracht nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

Marcel Lameijer is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag van de opdracht aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester of een aanspreekpunt dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf. Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terug ziet op de foto’s.